top of page

Kurşun Hurdası

Kullanılmakta olan en eski metallerdendir.Kurşunun kolay işlenebilen, yaygın bir metal olması ve ergime derecesinin düşüklüğü (327,5 °C) nedeniyle iş yaşamında çok yaygın olarak kullanılır. - temiz çalışma

bottom of page